Czas odradza się na wiosnę, ilustracja do wiosennego wydania specjalnego Szortalu