Ilustracja do opowiadania Hycle A. Grzelaka wykonana dla magazynu Szortal